5. Sınıf Deyimler ve Atasözleri Etkinlikleri

Deyimler – Etkinlik 1

Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

1. Çantada keklik
2. Daldan dala konmak
3. Göze girmek
4. Çorbada tuzu bulunmak
5. Karnı zil çalmak
6. Yüreği ağzına gelmek

a. Davranış ve yetenek ile ilgi ve önem kazanmak

b. Az da olsa emeği bulunmak

c. Ele geçirilmesi kesin olan

d. Sık sık iş, konu, düşünce değiştirmek

e. Çok korkmak

f. Çok acıkmak
Deyimler – Etkinlik 2

Aşağıdaki cümlelerden hangilerinde deyim kullanılmıştır? İşaretleyiniz.

Çocuk, parkta kamyonu ile oynuyor.
Şu anda şaka kaldıramayacağım.
Hafta sonu sınıf olarak pikniğe gittik.
Cüzdanını kaybedince etekleri tutuştu.
Çıkar ağzındaki baklayı, kim kırdı camı?
İçeriye göz atıp çıkacağım.
Ambulans, hastayı hızla hastaneye yetiştirdi.

Deyimler – Etkinlik 3

Aşağıdaki deyimlerden gerçek anlamlı olanları “G”, mecaz anlamlı olanları “M” olarak belirtiniz.

Dizini dövmek
Kafa tutmak
Ağzı kulaklarına varmak
Kanı kaynamak
Ağzı sulanmak
Aklını peynir ekmekle yemek
Adı gibi bilmek
Kül yutmamak
Ağız değiştirmek
Hem suçlu hem güçlüDeyimler – Etkinlik 4

Aşağıdaki deyimlerden açıklaması doğru olanları “D”, yanlış olanları “Y” olarak belirtiniz.

Ağırdan almak → Bir işi gereken süre içinde bitirmemek, geciktirmek
Göğsü kabarmak → Övünç duymak
Burnunda tütmek → Güzel kokmak
Başı sıkışmak → Zor durumda kalmak
Dirsek çürütmek → Yere düşmek
Kol kanat germek → Uçmak
Dili dolaşmak → Şaşırarak söyleyeceğini karıştırmak
Hapı yutmak → Kötü duruma düşmek
Buluttan nem kapmak → Hasta olmak
Yaka silkmek → Bıkmak, usanmak

Atasözleri – Etkinlik 1

Aşağıdaki tabloda verilenlerden hangileri atasözü, hangileri deyimdir? İşaretleyiniz.

Deyim Atasözü
Boş gezenin boş kalfası.
Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
Ağzı var dili yok.
Ayağını yoranına göre uzat.
Can çıkmayınca huy çıkmaz.
Damdan düşer gibi.
Ucuz alan pahalı alır.
Denize düşen yılana sarılır.
Tereyağından kıl çeker gibi.Atasözleri – Etkinlik 2

Aşağıdaki atasözlerinden gerçek anlamlı olanları “G”, mecaz anlamlı olanları “M” olarak belirtiniz.

Çok gezen çok bilir.
Acele işe şeytan karışır.
Her çok azdan olur.
Dost acı söyler.
Zorla güzellik olmaz.
Keskin sirke küpüne zarar verir.
Ölüme çare bulunmaz.
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
Aslan yattığı yerden belli olur.
İyilik eden iyilik bulur.

Atasözleri – Etkinlik 3


Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz.

1.Lafla peynir gemisi yürümez.
2. Dikensiz gül olmaz.
3. Kızını dövmeyen dizini döver.
4. Kaçan balık büyük olur.
5. Söz gümüşse sükut altındır.

a. Çocuklarını gerektiği gibi eğitemeyen anne babalar ileride pişman olurlar.

b. İyi ve güzel olan her şeyin sıkıntı veren bir yanı da vardır.

c. Bazı durumlarda susmak, konuşmaktan daha değerlidir.

d. İnsanlar elindeki fırsatları kaçırırlar. Kaçan bu fırsatı gözlerinde çok büyütürler.

e. Bir işi başarmak için sürekli boş konuşmak yanlıştır. Bir işi çok çalışarak gerçekleştiririz.
Atasözleri – Etkinlik 4

Aşağıdaki tabloda verilen özelleri uygun alana işaretleyiniz. (Ortak özellikler için her iki bölüme de işaretleme yapınız.)

Deyim Atasözü
Kısa ve özlü sözlerdir.
Az sözle çok şey anlatır.
Zamana ve şahsa göre çekimlenebilir.
Öğüt vericidir ve bu amaçla söylenir.
Öğüt vermez. Mevcut durumu ifade eder.
Kalıplaşmış sözlerdir. Herhangi bir değişikliğe uğramazlar.