7. Sınıf Zarflar Konu Anlatımı

ZARF (BELİRTEÇ)

Fiillerin, fiile benzeyen sözcüklerin, sıfatların ya da kendi türlerinin (zarfların) anlamlarını etkileyen sözcüklere denir.
Hasta,yavaş yavaş
Zarf
ayağakalktı
Fiil

 → Zarf, fiilin anlamını etkiyor.

Dün
Zarf
aldığımız
Fiile benzeyen sözcük
ekmekbayatmış.

→ Zarf, fiile benzeyen sözcüğün anlamını etkiliyor.

LGS’deçok
Zarf
kolay
Sıfat
sorular gelse keşke.

→ Zarf, sıfatın anlamını etkiyor.

Selma şiiriçok
Zarf
güzel
Zarf
okudu.
Bir sözcük cümledeki anlamına göre isim, sıfat ya da zarf görevinde kullanılabilir.
Trabzon gerçekten de çokgüzel
İsim
Güzel
sıfat
konuşmak, bir sanattır.

 

Maria, Türkçeyigüzel
Zarf
konuşuyor.
 

 

ZARF (BELİRTEÇ) ÇEŞİTLERİ

1. Durum (Hâl) Zarfları

Fiillerin ve fiile benzeyen sözcüklerin anlamlarını durum yönünden etkileyen zarflardır.

Fiillere ve fiile benzeyen sözcüklere sorulan “Nasıl?”, “Neden?”, “Niçin?”, “Niye?” sorularının cevabı, bize durum zarfını verir.

Yeni doğan bebek,durmadan
Durum zarfı
ağlıyordu.
Fiil
Hızlı
Durum zarfı
konuştuğunu
Fiile benzeyen sözcük
ben söyleyince fark etti.
Durum zarfları cümleye kesinlik, dilek, olasılık, yineleme vb. anlamları katar.

2. Zaman Zarfları

Fiillerin ve fiile benzeyen sözcüklerin anlamlarını zaman yönünden etkileyen zarflardır.

Fiillere ve fiile benzeyen sözcüklere sorulan “Ne zaman?” sorusunun cevabı, bize zaman zarfını verir.

Bugün sabah erkenden
Zaman zarfı
yolaçıkacaklardı.
Fiil

 

Yarın akşam
Zaman Zarfı
gelirken
Fiile benzeyen sözcük
markete uğramayı unutma.

 

Ek fiil alarak yüklem olan isimler ve isim soylu sözcüklere sorulan “Ne zaman?” sorusu da yine zaman zarfını verir.
Daha dün
Zaman Zarfı
ben deAntalya’ydım.
İsim

3. Miktar (Azlık-Çokluk/Nicelik) Zarfları

Fiillerin ve fiile benzeyen sözcüklerin anlamlarını miktar yönünden etkileyen zarflardır.

Fiillere, fiillere benzeyen sözcüklere, sıfatlara ve zarflara sorulan “Ne kadar?” sorusunun cevabı bize, miktar zarfını verir.

Hava sıcaklıkları bu haftaiki derece
Miktar zarfı
düşecekmiş.
Fiil

 

Çok
Miktar zarfı
uyuduğundan
Fiile benzeyen
sözcük
gözlerin şişmiş.
Miktar zarfları, fiillerin ve fiile benzeyen sözcüklerin dışında zarfların ve sıfatların da anlamlarını derecelendirerek etkileyebilir.
Arkadaşım, gereksiz şeylereçok
Miktar Zarfı
fazla
Zarf
takılıyorsun.

→ Zarf, zarfın anlamını etkiyor.

Aytaç’ınçok
Miktar Zarfı
büyük
Sıfat
projeleri var. 

→ Sıfatı derecelendirmiş.

4. Yer-Yön Zarfları

Fiillerin ve fiile benzeyen sözcüklerin anlamlarını yer-yön bakımından etkileyen zarflardır.

Fiillere ve fiile benzeyen sözcüklere sorulan “Nereye?” sorusunun cevabı, bize yer-yön zarfını verir.

“Yukarı-aşağı, ileri-geri, öte-beri, içeri-dışarı” sözcükleri en çok kullanılan yer-yön zarflarıdır.
Aracı birazileri
Yer-yön Zarfı
alabilir misin?
Fiil
Aşağı
Yer-yön Zarfı
bakınca
Fiile benzeyen sözcük
korkudan ayaklarım sızlıyor.

 

Yer-yön zarfları ek almazlar. Ek aldıklarında ise zarf değil isim olurlar.
Hava kararıncaiçeri
Yer-yön zarfı
girdik.
Hava kararıncaiçeriye
İsim
girdik.

5. Soru Zarfları

Fiillerin ve fiile benzeyen sözcüklerin anlamlarını soru yoluyla etkileyen zarflardır.

“Ne?”, “Nasıl?”, “Niçin?”, “Neden?”, “Ne zaman?”, “Ne kadar?”, “Niye?” soruları, en çok kullanılan soru zarflarıdır.

Beklediğiniz haberne zaman
Soru zarfı
gelir?
Fiil

 

Ne
Soru Zarfı
konuşup
Fiile benzeyen sözcük
duruyorsunuz siz?

 

Deneme sınavınıznasıl
Soru zarfı
geçti?
Fiil

 

Niçin
Soru zarfı
bu kadargeciktiniz?
Fiil

 

“Ne?” sorusu “neden, niçin” anlamlarında kullanılırsa soru zarfı olur.
Soru zamirleri ve soru sıfatları, soru zarflarıyla karıştırılmamalıdır.

Soru sözcükleri, isimlerin yerini tutarsa soru zamiri olur.

İsimler soru yoluyla belirtilirse soru sıfatı olur.

ZARF (BELİRTEÇ)

Fiillerin, fiile benzeyen sözcüklerin, sıfatların ya da kendi türlerinin (zarfların) anlamlarını etkileyen sözcüklere denir.

Örnekler
Hasta, yavaş yavaş
Zarf
ayağa kalktı
Fiil

Zarf, fiilin anlamını etkiyor.

Dün
Zarf
aldığımız
Fiile benzeyen sözcük
ekmek bayatmış.

→ Zarf, fiile benzeyen sözcüğün anlamını etkiliyor.

LGS’de çok
Zarf
kolay
Sıfat
sorular gelse keşke.

→ Zarf, sıfatın anlamını etkiyor.

Selma şiiri çok
Zarf
güzel
Zarf
okudu.

 

Uyarı

Bir sözcük cümledeki anlamına göre isim, sıfat ya da zarf görevinde kullanılabilir.

Trabzon gerçekten de çok güzel.
İsim
Güzel
sıfat
konuşmak, bir sanattır.
Maria, Türkçeyi güzel
Zarf
konuşuyor.

 

ZARF (BELİRTEÇ) ÇEŞİTLERİ

1. Durum (Hâl) Zarfları

Fiillerin ve fiile benzeyen sözcüklerin anlamlarını durum yönünden etkileyen zarflardır.

Fiillere ve fiile benzeyen sözcüklere sorulan “Nasıl?”, “Neden?”, “Niçin?”, “Niye?” sorularının cevabı, bize durum zarfını verir.

Örnekler
Yeni doğan bebek, durmadan
Durum zarfı
ağlıyordu.
Fiil
Hızlı
Durum zarfı
konuştuğunu
Fiile benzeyen sözcük
ben söyleyince fark etti.

 

Durum zarfları cümleye kesinlik, dilek, olasılık, yineleme vb. anlamları katar.

Örnekler

Kararlarımdan asla vazgeçmedim. (Kesinlik)

Belki o da bizimle gelmek ister. (Olasılık/İhtimal)

Keşke dünyayı çocuklar yönetse. (Dilek)

Yarınki sınavda çıkacak konuları tekrar hatırlatayım. (Yineleme)

 

2. Zaman Zarfları

Fiillerin ve fiile benzeyen sözcüklerin anlamlarını zaman yönünden etkileyen zarflardır.

Fiillere ve fiile benzeyen sözcüklere sorulan “Ne zaman?” sorusunun cevabı, bize zaman zarfını verir.

Örnekler
Bugün sabah erkenden
Zaman zarfı
yola çıkacaklardı.
Fiil
Yarın akşam
Zaman Zarfı
gelirken
Fiile benzeyen sözcük
markete uğramayı unutma.

 

Uyarı

Ek fiil alarak yüklem olan isimler ve isim soylu sözcüklere sorulan “Ne zaman?” sorusu da yine zaman zarfını verir.

Daha dün
Zaman Zarfı
ben de Antalya’ydım.
İsim

 

3. Miktar (Azlık-Çokluk/Nicelik) Zarfları

Fiillerin ve fiile benzeyen sözcüklerin anlamlarını miktar yönünden etkileyen zarflardır.

Fiillere, fiillere benzeyen sözcüklere, sıfatlara ve zarflara sorulan “Ne kadar?” sorusunun cevabı bize, miktar zarfını verir.

Örnekler
Hava sıcaklıkları bu hafta iki derece
Miktar zarfı
düşecekmiş.
Fiil
Çok
Miktar zarfı
uyuduğundan
Fiile benzeyen
sözcük
gözlerin şişmiş.

 

Uyarı

Miktar zarfları, fiillerin ve fiile benzeyen sözcüklerin dışında zarfların ve sıfatların da anlamlarını derecelendirerek etkileyebilir.

Arkadaşım, gereksiz şeylere çok
Miktar Zarfı
fazla
Zarf
takılıyorsun.

→ Zarf, zarfın anlamını etkiyor.

Aytaç’ın çok
Miktar Zarfı
büyük
Sıfat
projeleri var.

→ Sıfatı derecelendirmiş.

 

4. Yer-Yön Zarfları

Fiillerin ve fiile benzeyen sözcüklerin anlamlarını yer-yön bakımından etkileyen zarflardır.

Fiillere ve fiile benzeyen sözcüklere sorulan “Nereye?” sorusunun cevabı, bize yer-yön zarfını verir.

“Yukarı-aşağı, ileri-geri, öte-beri, içeri-dışarı” sözcükleri en çok kullanılan yer-yön zarflarıdır.

Örnekler
Aracı biraz ileri
Yer-yön Zarfı
alabilir misin?
Fiil
Aşağı
Yer-yön Zarfı
bakınca
Fiile benzeyen sözcük
korkudan ayaklarım sızlıyor.

 

Uyarı

Yer-yön zarfları ek almazlar. Ek aldıklarında ise zarf değil isim olurlar.

Hava kararınca içeri
Yer-yön zarfı
girdik.
Hava kararınca içeriye
İsim
girdik.

 

5. Soru Zarfları

Fiillerin ve fiile benzeyen sözcüklerin anlamlarını soru yoluyla etkileyen zarflardır.

Ne?”, “Nasıl?”, “Niçin?”, “Neden?”, “Ne zaman?”, “Ne kadar?”, “Niye?” soruları, en çok kullanılan soru zarflarıdır.

Örnekler
Beklediğiniz haber ne zaman
Soru zarfı
gelir?
Fiil
Ne
Soru Zarfı
konuşup
Fiile benzeyen sözcük
duruyorsunuz siz?
Deneme sınavınız nasıl
Soru zarfı
geçti?
Fiil
Niçin
Soru zarfı
bu kadar geciktiniz?
Fiil

 

Uyarı

“Ne?” sorusu “neden, niçin” anlamlarında kullanılırsa soru zarfı olur.

Herkes işini bitirdi, sen ne bekliyorsun? → Soru zarfı
Ne gün sonuçlar açıklanır? → Soru sıfatı (Soru isme sorulmuş)
Gelirken sana ne getireyim? → Soru zamiri (Soru sözcüğü ismin yerini tutmuş.)

Soru zamirleri ve soru sıfatları, soru zarflarıyla karıştırılmamalıdır.

Soru sözcükleri, isimlerin yerini tutarsa soru zamiri olur.

Bizim sınıfa kim gelecekmiş?
İstanbul’dan bana ne getireceksin?
Nereden alacaksın bu malzemeleri?
Sorulardan kaçını boş bıraktın?
Hangisini daha çok beğendin?

İsimler soru yoluyla belirtilirse soru sıfatı olur.

Hangi duraktan otobüse binmeliyim?
Nasıl romanları tercih edersin?
Kaç günlük bir tatil planlıyorsun?
Ne gün yola çıkarsınız?
Kardeşin kaçıncı sınıfa gidiyor?

 

Son Yorumlar
 1. nisa
 2. müq
 3. hermione
 4. Anonim
 5. Mahmut Keykubat
 6. ayşenaz

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Yazının Bağlantısı: 7. Sınıf Zarflar Konu Anlatımı
 • Tarih: 27 Kasım 2019
 • Yazının Kategorisi: 7. Sınıf, 7. Sınıf Türkçe Konu Anlatımları, Genel
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 7. Sınıf Zarflar Konu Anlatımı
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sıralama Seçenekleri

  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü