7. Sınıf Yazım Kuralları Konu Anlatımı

BÜYÜK HARFLERİN KULLANIMI

Cümle büyük harfle başlar:

Örnekler

Ak akçe kara gün içindir

 

Cümle içinde tırnak veya yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonlarına uygun noktalama işareti (nokta, soru, ünlem vb.) konur.

Örnekler

Atatürk “Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! diyor.

Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezmeyi severim.

 

Cümle içinde tırnak veya yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonlarına uygun noktalama işareti (nokta, soru, ünlem vb.) konur.

Uyarı

İki çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz:

Sarp’ı –geçen sene satrançta birinci gelmişti çarşıda gördüm.

 

İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar:

Örnekler

Menfaat sandalyeye benzer: Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir.

 

Uyarı

İki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında bunlar büyük harfle başlamaz:

Bu eskiliği siz de çok evde görmüşsünüzdür: duvarlarda çiviler, çivi yerleri, lekeler…

 

Dizeler büyük harfle başlar:

Örnekler

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.

 

Özel adlar büyük harfle başlar:

Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar:

Mustafa Kemal Atatürk, Yunus Emre, Karacaoğlan vb.

Takma adlar da büyük harfle başlar:

Demirtaş (Ziya Gökalp), Kirpi (Refik Halit Karay) vb.

Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar:

Sayın Prof. Dr. Hasan Eren, Mustafa Efendi, Zeynep Hanım, Banu Öğretmen vb.

Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar:

Baba Gündüz, Dayı Kemal, Hala Sultan, Nene Hatun; Gül Baba, Susuz Dede, Telli Baba vb.

 

Uyarı

Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar:

Tülay ablama gittim.

Ayşe teyzemin keki çok güzel

 

Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar:

Örnekler

Uzak Doğu’dan gelen heyeti Vali dün kabul etti.

 

Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar:

Örnekler

Sayın Bakan, Sayın Başkan, Sayın Rektör, Sayın Vali vb.

 

Mektuplarda ve resmî yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar:

Örnekler

Sevgili Kardeşim, Aziz Dostum, Değerli Dinleyiciler vb.

 

Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar:

Örnekler

Boncuk, Fındık, Minnoş, Pamuk vb.

 

Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar:

Örnekler

Alman, Arap, İngiliz, Japon, Rus, Türk, Kazak, Kırgız vb.

 

Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar:

Örnekler

Türkçe, Almanca, İngilizce, Arapça, Oğuzca, Kazakça vb.

 

Devlet adları büyük harfle başlar:

Örnekler

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vb.

 

Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar:

Örnekler

Müslümanlık, Müslüman; Hristiyanlık, Hristiyan; Katoliklik, Katolik vb.

 

Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar:

Örnekler

Tanrı, Allah, İlah, Cebrail, Zeus, Osiris, Kibele vb.

 

Uyarı

Tanrı, Allah, İlah” sözleri özel ad olarak kullanılmadıklarında küçük harfle başlar:

Eski Yunan tanrıları.

Müzik dünyasının ilahı.

Amerika’da kaçakçılığın allahları vardır.

 

Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar:

Örnekler

Merkür, Neptün, Satürn; Halley vb.

 

Uyarı

Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar:

Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş.

 

Düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri büyük yazılır:

Örnekler

Batı medeniyeti, Doğu mistisizmi vb.

 

Uyarı

Bu sözler yön bildirdiğinde küçük yazılır:

Bursa’nın doğusu, Ankara’nın batısı vb.

 

Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar:

Örnekler

Asya, İç Anadolu, İstanbul, Sarıyer vb.

 

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar:

Örnekler

Ağrı Dağı

Dicle Irmağı

Zigana Geçidi

Aral Gölü

Ege Denizi

İstanbul Boğazı

Asya Yakası

Fırat Nehri

Süveyş Kanalı

Dünyada tektir, o yüzden büyük yazılır.

 

Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar:

Örnekler

Antep fıstığı

Maraş dondurması

İngiliz anahtarı

Brüksel lahanası

Frenk gömleği

Amasya elması

Hindistan cevizi

Van kedisi

Çorum leblebisi

Her yerde bulunurlar, o yüzden küçük yazılırlar.

 

Uyarı

Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar:

Konya ili, Etimesgut ilçesi, Uzungöl beldesi, Taflan köyü vb.

 

Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar:

Örnekler

Yunus Emre Mahallesi

Nene Hatun Caddesi

Karaköy Meydanı

Cemal Nadir Sokağı

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı

İnkılap Sokağı

 

Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar:

Örnekler

Dolmabahçe Sarayı

Çankaya Köşkü

Horozlu Han

Ankara Kalesi

Galata Köprüsü

Beyazıt Kulesi

Zafer Abidesi Bilge

Kağan Anıtı

 

Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda, yer adının ilk harfi büyük yazılır:

Örnekler

Hisar’dan, Boğaz’dan, Köşk’e

 

Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar:

Örnekler

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türk Dil Kurumu

Devlet Malzeme Ofisi

Çocuk Esirgeme Kurumu

Yeşilay Derneği

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar:

Örnekler

Medeni Kanun

Türk Bayrağı Tüzüğü

Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği

 

Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik ve makam sözleri asılları kastedildiğinde büyük harfle başlar:

Örnekler

Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl 1 Ekim’de toplanır. Bu yıl ise Meclis, yeni döneme erken başlayacak. Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği’ne göre düzenlenmektedir. İlgili Yönetmelik’in 4’üncü maddesi değişmiştir.

 

Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, beste vb.) her kelimesi büyük harfle başlar:

Örnekler

 Sinekli Bakkal

Hürriyet

Resmî Gazete

Milliyet

 

Uyarı

Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, tablo vb. sözler büyük harfle başlamaz:

Milliyet gazetesi

Türk Dili dergisi

Halı Dokuyan Kızlar tablosu

Özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki küçük harfle yazılır. Ancak özel adın tamamı büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki de büyük harfle yazılır:

Leyla ile Mecnun (Doğru)

LEYLA İLE MECNUN (Doğru)

Leyla İle Mecnun (Yanlış)

Turfanda mı, Turfa mı? (Doğru)

Ya Sev ya Terk Et (Doğru)

Vatan Yahut Silistre (Yanlış)

 

Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar:

Örnekler

Ramazan Bayramı’nı

Kurban Bayramı’na

Öğretmenler Günü’ne

Miraç Kandili’niz

Anneler Günü’nde

 

Kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum vb. toplantıların adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır:

Örnekler

VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı

Türkçe Bilgi Şöleni

Türkçe Çalıştayı

 

Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar

Örnekler

Kurtuluş Savaşı’nı

Cilalı Taş Devri’ni

İlk Çağ’da

Lale Devri’nde

Cahiliye Dönemi’nde

Tanzimat Dönemi’nde

 

Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar:

Örnekler

Türklük

Türkçülük

Türkleşmek

Türkçü

 

Uyarı

Para birimleri büyük harfle başlamaz: avro, dinar, dolar, lira, kuruş, liret vb.

Öğle yemeğinde 10 lira harcadım.

Özel adlar yerine kullanılan “o”; zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz.

“Her 10 Kasım’da O’nu anarız.” değil “Her 10 Kasım’da onu anarız.”

 

Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar:

Örnekler

29 Mayıs 1453 Salı günü

29 Ekim 1923

 

Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar:

Örnekler

Okullar genellikle eylülün ikinci haftasında öğretime başlar.

 

Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar:

Örnekler

Vezne

Giriş

Otobüs Durağı

Çıkış

Müdür

1. Blok

 

PEKİŞTİRMELİ SÖZCÜKLERİN YAZIMI

Sözcüğün ilk hecesine “m, p, r, s” getirilerek yapılan pekiştirmeler bitişik yazılır:

Örnekler

 Bembeyaz dişleri vardı.

Hastalıktan sapsarı kesilmişti.

Her yeri tertemiz etmişti.

Gökyüzü masmaviydi.

 

Çepeçevre, çırılçıplak, düpedüz, güpegündüz, paramparça, sapasağlam, sırılsıklam, vb. pekiştirmeli sözcükler bitişik yazılır:

Örnekler

Onu öyle çaresiz görünce yüreğim paramparça oldu.

 

İkilemelerle yapılan pekiştirmeler ayrı yazılır:

Örnekler

İri iri gözleriyle bana bakıyordu..

 

Pekiştirme yapan “-mi” eki ayrı yazılır:

Örnekler

Geniş mi geniş bir odası vardı.

 

KISALTMALARIN YAZIMI

Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır:

Örnekler

TTK (Türk Tarih Kurumu)

B (batı)

GB (güneybatı)

AB (Avrupa Birliği)

D (doğu)

KB (kuzeybatı)

 

Bazı kısaltmalarda akılda kalabilmesi için yeni bir kelime oluşturma amacı güdülür:

Örnekler

BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi)

TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi)

T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.

 

Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır:

Örnekler

m (metre)

cm (santimetre)

g (gram)

mm (milimetre)

km (kilometre)

kg (kilogram)

 

Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla ölçülerin dışında kalan kelime veya kelime gruplarının kısaltılmasında, ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Kısaltılan kelime veya kelime grubu; özel ad, unvan veya rütbe ise ilk harf büyük; cins isim ise ilk harf küçük olur:

Örnekler

Alm. (Almanca)

Susam Sok. (Susam Sokağı)

Av. (Avukat)

İng. (İngilizce)

Hızırbey Mah. (Hızırbey Mahallesi)

ed. (edebiyat)

 

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır:

Örnekler

cm’yi (santimetreyi)

kg’dan (kilogramdan)

Kr’un (kuruşun)

mm’den (milimetreden)

 

Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır:

Örnekler

BDT’ye

TDK’den

THY’de

TRT’den

TL’nin

AB’nin

 

Kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır:

Örnekler

ASELSAN’da

BOTAŞ’ın

NATO’dan

UNESCO’ya

 

Uyarı

Numara sözünün kısaltması da kelime gibi okunduğundan getirilecek olan ek okunuşa göre getirilecektir:

No.lu, No.suz

 

Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz:

Örnekler

Alm.dan

İng.yi

cm³e (santimetreküpe)

m²ye (metrekareye)

 

Sert ünsüzle biten kısaltmalar, ek aldıkları zaman okunuşta sert ses yumuşatılmaz:

Örnekler

AGİK’in (AGİĞ’in değil)

CMUK’un (CMUĞ’un değil)

RTÜK’e (RTÜĞ’e değil)

TÜBİTAK’ın (TÜBİTAĞ’ın değil)

 

“Birlik”kelimesiyle yapılan kısaltmalarda söyleyişte k’nin yumuşatılması normaldir:

Örnekler

ÇUKOBİRLİK’e (söylenişi ÇUKOBİRLİĞE)

FİSKOBİRLİK’in (söylenişi FİSKOBİRLİĞİN)

 

SAYILARIN YAZIMI

Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır:

Örnekler

Dayımlar, on dört gün sonra tatile bize gelecek.

 

Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır:

Örnekler

17.30’da, 1.500.000 lira, 25 kilogram, 150 kilometre, 15 metre kumaş, 1.250.000 kişi vb.

 

Uyarı

Saatlerin okunuşunda sıfırlar dikkate alınmaz:

12.00’da değil 12.00’de, 13.00’da değil 13.00’te

 

Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir:

Örnekler

saat dokuzu beş geçe.

Sayılar üç yerde bitişik yazılır:

Para ile ilgili işlemlerle senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır:

650,35 (altıyüzelliTL,otuzbeşkr.)

Adları sayılardan oluşan iskambil oyunları bitişik yazılır:

altmışaltı, ellibir, yirmibir vb.

Nota isimleri bitişik yazılır:

onaltılık, otuzikilik vb.

 

Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz:

Örnekler

%25, %50 vb.

 

Romen rakamları tarihî olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında, maddelerin sıralandırılmasında kullanılır:

Örnekler

II. Dünya Savaşı, XX. yüzyıl, III. Selim, 1.XI.1928, I. Cilt, I)… II) … vb.

 

Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur:

Örnekler

4.567, 326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500 vb.

 

Sayılarda kesirler virgülle ayrılır:

Örnekler

15,2 (15 tam, onda 2); 5,26 (5 tam, yüzde 26) vb.

 

Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır:

Örnekler

15., 56., XX.; 15’inci, 56’ncı, XX’nci vb.

 

Uyarı

Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz:

2’inci veya 2.’inci değil 2’nci

6’ıncı veya 6.’ıncı değil 6’ncı

7’inci veya 7.’inci değil 7’nci

 

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir:

Örnekler

2’şer değil ikişer

9’ar değil dokuzar

 

Bayağı kesirlere getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılır:

Örnekler

1/2’si (bir bölü ikisi) vb

 

DE, Mİ, Kİ’İN YAZIMI

Bağlaç Olan “da/de”:

Bağlaç olan “da/de” her zaman ayrı yazılır.

Örnekler

Maça da gelmedi.

 

Bağlaç olan “da/de” hiçbir zaman “ta/te” olarak yazılmaz.

Örnekler

Uyusak ta dinlensek biraz. (Yanlış)

Uyusak da dinlensek biraz. (Doğru)

 

Bağlaç olan “da/de” kesme işareti ile ayrılmaz.

Örnekler

Ali’de bizimle gelsin. (Yanlış)

Ali de bizimle gelsin. (Doğru)

 

Bağlaç olan “da/de”yi cümleden çıkarttığınızda anlamda daralma olsa da cümlede bir bozulma olmaz. Bu yöntem çoğunlukla sizi doğru cevaba götürecektir.

Örnekler

Akşam dayım da bize geldi

Akşam dayım bize geldi. (Anlamda daralma olsa da cümlede bozulma olmadı.)

 

Bağlaç olan “da/de” cümlede ayrı bir sözcüktür ve vurgulu okunur. Vurgulu bir şekilde okuyabildiğiniz “”da/de”ler bağlaçtır. Bu yöntem, sizi her zaman doğru cevaba götürecektir.

Örnekler

Yalnızca bu mevsim de kar yağar. (Yanlış)

Yalnızca bu mevsimde kar yağar. (Doğru)

Yalnızca bu mevsim kar yağar.

 

Bu cümlede “-de” ektir ama “-de” eki cümleden çıkartıldığında cümlenin anlamda bir daralma ya da bozulma olmaz.

“mi”nin Yazımı:

Soru eki olan “mi” her zaman ayrı yazılır. “mi” soru ekinden sonra gelen ekler bu eke bitişik yazılır.

Örnekler

Okudun mu?

Üzgün müsün?

Gelir misiniz?

Yapar mısın?

 

Pekiştirme ya da zaman anlamı kattığında da ayrı yazılır.

Örnekler

Tatlı mı tatlı bir çocuktu. (Pekiştirme)

Ali geldi mi gideriz. (Zaman)

 

Bağlaç Olan “ki”:

Bağlaç olan “ki” her zaman ayrı yazılır.

Örnekler

Tut ki başaramadın, ne yaparsın?

 

ki”yi alan sözcüğe “-ler” eki getiririz. Sözcük anlamlı oluyorsa ektir ve bitişik yazılır, anlamsız oluyorsa bağlaçtır ve ayrı yazılır. Bu yöntem çoğunlukla sizi doğru cevaba götürecektir.

Örnekler

Evdeki dosyayı da getireyim mi? (“Evdekiler” anlamlı olduğu için “ki” ektir ve bitişik yazılmalıdır.)

Öyle bir düştüm ki inanamazsın. ( “Düştümkiler” anlamsız olduğu için “ki” bağlaçtır ve ayrı yazılmalıdır)

 

Bağlaç olan “ki” cümlede ayrı bir sözcüktür ve vurgulu okunur. Vurgulu bir şekilde okuyabildiğiniz “ki”ler bağlaçtır. Bu yöntem, sizi her zaman doğru cevaba götürecektir.

Örnekler

Para sende ki yanına geliyor. (Sendekiler anlamlı olsa da “ki” bu cümlede bağlaçtır ve ayrı yazılmalıdır.)

 

Aşağıdaki “ki”ler kalıptır ve her zaman bitişik yazılır. “SİMBOHÇaM” formülündeki “ki”ler kalıp olduğu için her zaman bitişik yazılır.

Örnekler

Sanki
İllaki
Mademki
Belki
Oysaki
Halbuki
Çünkü
a
Meğerki

 

Uyarı

Eğer ki” ayrı yazılır.

 

YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER

Türkçemizde sözcükleri yazarken yapacağımız harf hataları yazım yanlışına neden olur. Yazımı karıştırılan bazı sözcükler aşağıda verilmiştir:

Yanlış Doğru Yanlış Doğru
traş tıraş ardarda art arda
labaratuvar laboratuvar git gide gitgide
mahçup mahcup fülüt flüt
makina makine hiçkimse hiç kimse
maydonoz maydanoz yalnış yanlış
melemen menemen orjinal orijinal
laylon naylon önyargı ön yargı
valeybol voleybol herhangibir herhangi bir
egsoz egzoz bir kaç birkaç
naturel natürel bir çok birçok
bir kaç birkaç döküman doküman
şohben şofben cimnastik jimnastik
şöför şoför ıstırap ızdırap
antreman antrenman öğe öge
asvalt asfalt istakoz ıstakoz
ataç ataş ünvan unvan
atmış altmış rezarvasyon rezervasyon
eşortman eşofman hoporlör hoparlör
erezyon erozyon fasülye fasulye
espiri espri gardolap gardırop
santranç satranç süpriz sürpriz
sezeryan sezaryen çukolata çikolata
herkez herkes herşey her şey
profösör profesör yanlız yalnız
meyva meyve pekçok pek çok
hapşurmak hapşırmak fülüt flüt
Son Yorumlar
 1. Muhammet Enes AKKOÇ
 2. sude
 3. Galatasaray
 4. S.K.
 5. Hilal Naz

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Yazının Bağlantısı: 7. Sınıf Yazım Kuralları Konu Anlatımı
 • Tarih: 10 Ekim 2019
 • Yazının Kategorisi: 7. Sınıf, 7. Sınıf Türkçe Konu Anlatımları
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 7. Sınıf Yazım Kuralları Konu Anlatımı
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sıralama Seçenekleri

  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü