Sitemiz Yenilendi!

5. Sınıf Tablo, Grafik ve Görsel Okuma (Yorumlama) Konu Anlatımı

1. Tablo Okuma / Tablo Yorumlama / Tablo İnceleme

Bazı bilgileri daha kolay ifade etmek için ve bilgilerin daha anlaşılır olması için tablo kullanırız. Tablolarda ifade edilen rakamlar bize sayısal çokluğu ifade eder. Tabloda verilen rakamların tam olarak neyi ifade ettiğini bilmeliyiz. Tabloyu yorumlarken bilgileri kullanarak çıkarımda bulunuruz.
Tablolarda ulaşamayacağımız bilgiler olabilir. Örneğin yukarıdaki tabloda aşağıdaki bilgilere ulaşamayız.

2. Grafik Okuma / Grafik Yorumlama / Grafik İnceleme

Grafiklerde şekiller ve işaretler hangi sayıya denk geldiğine bakarız. Sütun grafikleri bilgileri kolay anlamamızı sağlar. Grafiklere bakarak ulaşabileceğimiz bilgiler olduğu gibi ulaşamayacağımız bilgiler de olabilir.

3. Görsel Okuma

Görsel Okuma yazılı metinlerin dışında kalan resim, fotoğraf, afiş, sembol, şekil, işaret, harita, karikatür vb. ögeleri anlamlandırma ve yorumlama işidir.

Görsellerin bize ifade ettiği bilgiler ya da ipuçları olabilir.

Görselleri yorumlayarak bu ipuçlarını yakalayabiliriz.

4. Kroki Okuma

Bir yerin ölçeksiz ve kaba taslak halde, kuşbakışı olarak çizilmesiyle oluşan gelişigüzel planına kroki denir. Krokiler bir bölgenin ya da bir mekanın daha kolay bulunması için çizilir.

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Filtreleme Seçenekleri
  • Sıralama Seçenekleri

  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

Ana Menü