Sözel Mantık ve Muhakeme Etkinlikleri (5. Sınıf)

931
5-sinif-sozel-mantik-etkinlik

Etkinlik 1

Bir okulun Yayın İletişim Kulübü “İletişimin Önemi” konulu hikâye, şiir, resim yarışması düzenlemiştir. Bu yarışmaya katılan Gamze, Ece, Tekin, Mert ve Zehra adlı öğrencilerin hangi alandan yarışmaya katıldıkları ile ilgili bilinenler şunlardır:
* Öğrencilerden her biri en az bir alandan yarışmaya katılmıştır.
* Gamze sadece hikâye, Ece ise yalnızca şiir alanından yarışmaya katılmıştır.
* Hikâye yazan sadece iki öğrenci vardır.
* Tekin yarışmaya şiir ve resim alanlarından katılmamıştır.
Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki bilgilerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” koyunuz.

Zehra şiir ve resim alanlarının en az birinden yarışmaya katılmıştır.

Tekin hikâye yazmıştır.

Gamze ve Tekin birden fazla alandan katılmıştır.

Zehra hikâye yazmamıştır.

Mert hikâye yazmıştır.


Etkinlik 2

Ceren, Selin, Efe, Yiğit ve Merve bir spor mağazasından 4 tişört, 3 eşofman, 2 top, 1 spor ayakkabı almışlardır. Bu alışverişle ilgili bilinenler şunlardır:
* Efe tişört almamıştır.
* Top alanlardan biri, Selin’dir.
* Eşofman alan herkes tişört de almıştır.
* Ceren ve Yiğit aynı ürünleri almışlardır.
* Her üründen en çok 1 tane almak koşuluyla herkes ikişer ürün almıştır.

Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki bilgilerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” koyunuz.

Ceren tişört almıştır.

Selin ayakkabı almamıştır.

Efe ayakkabı almıştır.

Yiğit top almıştır.

Merve eşofman almamıştır.
Etkinlik 3

Bir banka şubesinde yan yana 1’den 6’ya kadar numaralanmış gişeler bulunmaktadır. Yunus, Arda, Serpil, Sema, Ayla, Ali adlı kişilerin gişe numaraları ile ilgili bilinenler şunlardır:
* Yunus’un gişe numarası, Ayla’nın gişe numarasından küçüktür.
* Ayla ve Yunus arasında üç gişe vardır.
* 4 numaralı gişede bir bayan vardır.
* Ayla ve Ali yan yana bulunan gişelerdedirler.
* Yunus’un gişe numarası, Arda’nın gişe numarasından büyüktür.
* Yunus 2 numaralı gişededir.
* Semra’nın gişe numarası, Serpil’inkinden büyük Ali’ninkinden küçüktür.

Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden doğru olanların başına “✓” yanlış olanların başına “x” işareti koyunuz.

Serpil, 3 numaralı gişededir.

Ali’nin gişe numarası, Ayla’nın gişe numarasından küçüktür.

Serpil'in gişe numarası, Ali'nin gişe numarasından büyüktür.

Ayla’nın gişe numarası, en büyük olan gişe numarasıdır.

Serpil’in ve Sema'nın gişeleri arasında iki gişe vardır.


Etkinlik 4

Cenk, Mert, Sefer adlı kişiler bir koşu yarışında ilk üçe girerek altın, gümüş, bronz madalya kazanmışlardır. Bu kişilerin aldıkları madalya ile ilgili bilinenler şunlardır:
* Mert altın madalya kazanamamıştır.
* Bronz madalya kazanan kişi Cenk değildir

Yukarıda verilenlerden yola çıkarak aşağıdaki bilgilerden doğru olana “D”, yanlış olana ise “Y” koyunuz.

Sefer altın madalya aldıysa Cenk gümüş madalya almıştır.

Mert gümüş madalya aldıysa Sefer bronz madalya almamıştır.

Sefer bronz madalya aldıysa Cenk altın madalya almıştır.

Cenk altın madalya almamışsa Sefer altın madalya almıştır.
Etkinlik 5

Duru, Alper,Ömer,Beril ve Duygu öğle arasında birlikte yemek yemeye gitmişlerdir. Bu arkadaşlar tost ve hamburger yemişlerdir. Her öğrenci bu yiyeceklerden yalnızca birini tercih etmiştir. Öğrencilerin ne yedikleriyle ilgili bilinenler şunlardır:
* Duru ve Alper, aynı tür yiyecek yemiştir.
* Öğrencilerin üçü tost, ikisi de hamburger yemiştir.
* Duygu, hamburger sevmemektedir.
* Duygu ve Beril, farklı tür yiyecekler yemişlerdir.

Bu bilgilere göre verilen yargılardan doğru olanların başına “D” yanlış olanlara “Y” yazınız.

Duru, tost yemiştir.

Alper, hamburger yemiştir.

Beril ve Ömer hamburger yemiştir.

Duygu, hamburger yemiştir.


Etkinlik 6

Barış, Gülay, Özcan, Nurhan ve Kerem Türkçe dersinden sınav olmuşlardır. Kimin kaç puan aldığı söylenmeksizin puanlar 100, 75, 90, 85,70 sıralamasıyla açıklanmıştır.
Öğrencilerin puanlarıyla ilgili bilinenler şunlardır:
* Barış’ın puanı, Kerem’in puanından hemen önce açıklanmıştır.
* Kerem, en düşük notu almıştır.
* Nurhan’ın puanı, Gülay’ın puanından hemen sonra açıklanmıştır.
* En yüksek puanı alan öğrenci erkektir.

Bu bilgilere göre notların açıklanma sırasını dikkata alarak aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına “D” yanlış olanlara “Y” yazınız.

100 puanı alan öğrenci, Özcan’dır.

Nurhan, 90 puan almıştır.

Gülay, Nurhan’dan daha yüksek bir not almıştır.

Barış, en yüksek ikinci notu almıştır.


Etkinlik 7

Feyza, İrem, Dilara, Berra, Nilay ve Seval kırtasiyeden renkli kalemler almışlardır. Bu kalemlerin üçü pembe, ikisi mor, biri de yeşil renklidir.
Öğrencilerin hangi renk kalem aldıklarıyla ilgili bilinenler şunlardır:
*Berra’nın kalemi mor renklidir.
*İrem ve Feyza’nın kalemlerinin renkleri farklıdır.
*Seval ve İrem’in kalemlerinin rengi aynıdır.
*Nilay’ın kaleminin rengi yeşildir.
*Dilara ve İrem’in kalemlerinin renkleri aynıdır.

Bu bilgilere göre verilen yargılardan doğru olanların başına “D” yanlış olanlara “Y” yazınız.

Seval’in kaleminin rengi mordur.

İrem ve Feyza’nın kalemleri aynı renktedir.

Dilara’nın kalemi pembe renktedir.

Berra ve Seval’in kalemleri farklı renktedir.
Etkinlik 8

Ayşe teyze bahçesine menekşe, gül, lale, zambak, karanfil ve nergis çiçeklerini yan yana dikmiştir. Bu dikim işlemini bir sıraya göre yapmıştır. Çiçeklerin dikim işlemiyle ilgili bilinenler şunlardır:
*Dikim işlemi soldan sağa doğru yapılmıştır.
*Nergis, ikinci sıraya dikilmiştir.
*Gül, nergisten hemen sonraki sıraya dikilmiştir.
*Menekşe en son dikilmiştir.
*Zambak ve lale yan yana dikilmiştir.

Bu bilgilere göre verilen yargılardan doğru olanların başına “D” yanlış olanlara “Y” yazınız.

4. ve 5. Sıraya zambak ve lale dikilmiştir.

Karanfil ilk dikilen çiçektir.

Gül ve menekşe yan yanadır.

Gül ikinci sıraya dikilmiştir.

Karanfil ve nergis yan yanadır.


Etkinlik 9

Anagram, bir kelimenin veya sözcük grubunun harflerinin yerinin değiştirilmesiyle yeni bir kelime elde edilmesidir. Örneğin “Ayşe-eşya” , “ leke, elek” kelimeleri birbirinin anagramıdır.

Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerde birbirinin anagramı olan kelimeler kullanılmış olan cümlelere (+) kullanılmamış olan cümlelere (-) işareti koyunuz

Bu akşamki iftar yemeğini tarif eder misin?

Sert ve haşin yapılı adamın omzunda bir şahin vardı.

Çolak Rıza ormanda bir çakal yavrusuna rastlamış.

Alman yazar bu olaya bir anlam veremedi.

O yalan, bu yalan, fili yuttu bir yılan.


Etkinlik 10

Bilge Hanım, telefonunu kaybetme veya bir yerde unutma ihtimaline karşı önlem olsun diye telefonuna bir şifre koyacaktır. Bilge Hanım’ın koyacağı şifre ile ilgili bilinenler şunlardır:
* Şifre yedi harften oluşacaktır.
* Her harf yalnızca bir kez kullanılacaktır.
* Şifredeki hiçbir harf ardışık olarak kendisinden bir önceki ve bir sonraki harfle yan yana gelmeyecektir. (“c” harfinin “b” ve “ç” ile yan yana gelemeyeceği gibi)

Buna göre aşağıdakilerden Bilge Hanım’ın şifresi olabileceklerin başına “+”, olamayacakların başına “-” koyunuz.

i j k r t y a

b d f s u z

e g j l r t v

f h n p ş t u


Etkinlik 11

Sisteminde T,İ,A,K,P harfleri tablodaki şekilde kodlanmıştır.

T

?   !   ?

İ

+    !

A

?   ?

K

–    ?    !

P

!    –    ?

Verilen bu bilgilere göre verilen yargılardan doğru olanlara “D” ,yanlış olanlara “Y” yazınız.

-  ?   !   +   !   ?   !  ?  ?   ?   !   -   ? kodlaması kitap kelimesinin kodlanmış şeklidir.

Patik kelimesinin yazımı !  -  ?   ?  ?   ?   !   ?  -  !   -  ?  ! şeklindedir.

Katip sözcüğü -   ?   !  ?  ?  ?   !   ?   +   !    !   -   ? şeklinde yazılır.

?   !   ?   ?   ?  -   ?   !   +   !    !   -  ? kodlaması takip sözcüğünün kodlanmış halidir.