7. Sınıf Sözcükte Anlam Etkinlikleri

Etkinlik 1 – Çok Anlamlılık
2. Etkinlik – Gerçek ve Mecaz Anlam

Aşağıdaki cümlelerde yer alan koyu yazılmış sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını işaretleyiniz.


3. Etkinlik – Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcükler hangi anlamlarda kullanılmıştır? İşaretleyiniz.


4. Etkinlik – Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam

Aşağıdaki cümlelerde geçen koyu yazılan sözcüklerin anlam özelliklerini işaretleyiniz. 

5. Etkinlik – Çok Anlamlılık

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangi anlamlarda kullanıldıklarını yazınız?

6. Etkinlik – Somut – Soyut Anlamlı Sözcükler

Aşağıdaki cümlelerde yer alan koyu yazılan sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını işaretleyiniz.