tum 8 reklam (2021)
tum 7 reklam (2021)
tum 6 reklam (2021)
tum 5 reklam (2021)
previous arrow
next arrow
Shadow

7. Sınıf Söz Sanatları Konu Anlatımı

1. Benzetme (Teşbih)

Sözün etkisini arttırmak veya anlatımı güçlendirmek için aralarında ilgi bulunan iki kavram ya da varlıktan, zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir. Benzetmenin dört ögesi vardır:
Çamaşırlar B kar KB gibi BE beyazlamıştı. BY
Benzetmenin olabilmesi için bu dört unsurun tamamının olmasına gerek yoktur.

2. Kişileştirme

İnsan dışındaki canlı veya cansız varlıklara insanlara ait özelliklerin verilmesidir.

3. Konuşturma (İntak)

Kişileştirilen canlı veya cansız varlıkların konuşturulması sanatıdır.
Her konuşturma bir kişileştirmedir. Konuşturma sanatının olduğu bir bölümde şıklarda konuşturma seçeneği yoksa cevap kişileştirme olacaktır. Ancak her ikisi de varsa cevap konuşturma seçeneği olacaktır.

4. Karşıtlık (Tezat)

Anlamı güçlendirmek için karşıt kavramların bir arada kullanılması sanatadır.