5. Sınıf Söz Sanatları Konu Anlatımı

1. Benzetme (Teşbih)

Sözün etkisini arttırmak veya anlatımı güçlendirmek için aralarında ilgi bulunan iki kavram ya da varlıktan, zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir. Benzetmenin dört ögesi vardır:

Babam
B
aslan
KB
gibi
BE
güçlüdür.
BY
Benzetmenin olabilmesi için bu dört unsurun tamamının olmasına gerek yoktur.

2. Kişileştirme (Teşhis):

İnsan dışındaki canlı veya cansız varlıklara insanlara ait özelliklerin verilmesidir.