Noktalama İşaretleri Etkinlikleri (7. Sınıf)

153
7-sinif-noktalama-isaretleri-etkinlik

Etkinlik 1 – Nokta

Aşağıdaki açıklamaları verilen örneklerle eşleştiriniz.

1. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

2. Bazı kısaltmaların sonuna konur.

3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

4. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur

a. 5. kat
b. Dr. Yüksel Beşir
c. 21.45’te
d. 19.05.1919


Etkinlik 2 – Virgül

Aşağıdaki özelliklerden hangileri virgüle ait değildir? İşaretleyiniz.

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur.

Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır.

Kendisinden sonra açıklam yapılacak cümlelerin sonuna konur.

Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konur.

Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur.


Etkinlik 3 – Noktalı Virgül

Aşağıdaki cümlelerde noktalı virgül hangi görevlerde kullanılmıştır? İlgili alana yazınız.
Bakkaldan peynir, ekmek; manavdan elma, portakal aldım.

Görev: Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, badem gözlü olur.

Görev: Kendi içinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayır¬mak için kullanılmıştır.Etkinlik 4 – İki Nokta

Aşağıdaki açıklamaları verilen örneklerle eşleştiriniz.

1. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur.

2. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur.

3. Genel Ağ adreslerinde kullanılır.

a. https://turkcedersi.net
b. Bu işin en sağlam yolu şudur: Bildiğinden şaşmamak.
c. Başlıca gelir kaynaklarımız şunlardır: tarım, hayvancılık, turizm…


Etkinlik 5 – Soru İşareti

Aşağıdakilerin hangilerinde soru işaretinin kullanım amacı yanlış verilmiştir? İşaretleyiniz.

1207 (?) yılında doğan Mevlânâ... → Bilinmeyen durumlar için kullanılır.

İşleri bir günde (?) yetiştirebilirmiş. → Şüpheyle karşılanan durum için kullanılmıştır.

Nasrettin Hoca (? - 1284) → Kesin olmayan durum için kullanılmıştır.

Gelir misin? → Soru cümlesinden sonra kullanılmıştır?


Etkinlik 6 – Üç Nokta

Aşağıdaki özelliklerden hangileri üç noktaya aittir? İşaretleyiniz.

Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerini ayırmak için kullanır.

Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur.

Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur.

Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur

Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur.


Etkinlik 7 – Ünlem İşareti

Aşağıdaki cümlelerde ünlem işareti doğru kullanılanları “D”, yanlış kullanılanları “Y” olarak belirtiniz.

Tüh! Otobüsü kaçırdık.

Tüh, otobüsü kaçırdık!

Tüh, Otobüsü kaçırdık.

Çok zeki (!) olduğu belli zaten.


Etkinlik 8 – Kesme İşareti

Aşağıdaki örneklerde kesme işareti doğru kullanılanları “D”, yanlış kullanılanları “Y” olarak belirtiniz.

Türk Dil Kurumu’nun

Şehir Hastanesi’ne

İngilizce’den

Elif Hemşire’ye

Kayserili’den

Gazi Ortaokulu’nu

Mustafa’ya

Ahmetler’in

Türkler’i

Avrupa Birliği’ne
Etkinlik 9 – Noktalama İşaretleri

Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir.
Yukarıdaki şiiri yan yana yazmak istersek hangi noktalama işareti kullanırız? İşaretleyiniz.

Virgül

Kısa çizgi

Eğik çizgi

Yay ayraç


Etkinlik 10 – Noktalama İşaretleri

Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangilerini kullarınız? İşaretleyiniz.

Kısa çizgi

Virgül

Yay ayraç

Köşeli ayraç


Etkinlik 11 – Noktalama İşaretleri

Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için hangi noktalama işaretleri kullanılabilir? İşaretleyiniz.

Nokta

Kısa çizgi

Virgül

Eğik çizgi


Etkinlik 12 – Noktalama İşaretleri

Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla belirtilen yerlere uygun noktama işaretlerini getiriniz.

Pazardan elma(,) muz ve çilek aldım.
Babam abime ()Daha çok çalışmalısın.() dedi.
Yanına gitsem mi bilemedim (.)
Sevdiği meyveler şunlardır (:) portakal ve elma.
Yarın 12(.)20’de kütüphanede buluşalım.
Kitabı sana veririm(,) demişti.
Bakar mısın(,) diye seslendi.
Hay aksi(,) yanıma para almamışım!
Of, bugün de zaman geçmek bilmiyor(!)Etkinlik 13 – Noktalama İşaretleri

Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretleri doğru kullanılanları “D” yanlış kullanılanları “Y” olarak belirtiniz.

Susar mısınız, diye ikâz etti.

Uslu mu uslu bir çocuktur?

Senden şunu istiyorum; Çalış.

Uyanık (!) biridir Cemil.

18-06-2018’de doğum günüm var.

21:30’da uyumuş olmalısınız.

T…’a iyice yaklaşmıştık.

Ali “Yapamam” dedi ve gitti.

Doğduğum yere -köyüme- gittik.

Ali Bey’i, alt komşumuzu, gördüm.