7. Sınıf Noktalama İşaretleri Etkinlikleri

Etkinlik 1 – Nokta


Etkinlik 2 – Virgül

Etkinlik 3 – Noktalı Virgül

Aşağıdaki cümlelerde noktalı virgül hangi görevlerde kullanılmıştır? İlgili alana yazınız.

Görev: Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

Görev: Kendi içinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

Etkinlik 4 – İki Nokta

Aşağıdaki açıklamaları verilen örneklerle eşleştiriniz.

a. https://turkcedersi.net
b. Bu işin en sağlam yolu şudur: Bildiğinden şaşmamak.
c. Başlıca gelir kaynaklarımız şunlardır: tarım, hayvancılık, turizm…

Etkinlik 5 – Soru İşareti


Etkinlik 6 – Üç Nokta


Etkinlik 7 – Ünlem İşareti


Etkinlik 8 – Kesme İşareti
Etkinlik 9 – Noktalama İşaretleri


Etkinlik 10 – Noktalama İşaretleri


Etkinlik 11 – Noktalama İşaretleri


Etkinlik 12 – Noktalama İşaretleri
Etkinlik 13 – Noktalama İşaretleri