5. Sınıf Kök ve Ekler (Yapım Ekleri) Konu Anlatımı

SÖZCÜKTE YAPI

Kök : Sözcüğün bütünüyle anlamlı en küçük parçasıdır.

Kale
Kalemlik
Kale ile kalemlik sözcüklerinin arasında hiçbir anlam ilişkisi yok. O halde kalemlik sözcüğünün kökü kale sözcüğü olamaz.
kalem
kalemlik
Kalem ile kalemlik sözcüklerinin arasında bir anlam ilişkisi var. O halde kalemlik sözcüğünün kökü, kalem sözcüğüdür.

KÖKLERİN ÖZELLİKLERİ

Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için kök sözcüğün başındandır.
Tat +
Kök

+
Ek

cı  +
Ek
lar
Ek
Köke getirilen ekler, kökte yapısal bir değişiklik yapmazlar.
Göz +
Kök
le +
Ek
di +
Ek
k
Ek

YAPIM EKİ

Eklendiği sözcüğe yeni bir anlam kazandıran eklerdir.