5. Sınıf Geçiş ve Bağlantı İfadeleri (Yönlendirici İfadeler) Konu Anlatımı

Bir yazıda ya da konuşmada bir düşünceden farklı bir düşünceye geçerken kullanılan “ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, ne var ki, oysaki, hâlbuki” gibi ifadelere geçiş ve bağlantı ifadeleri denir. Bu ifadeler düşüncenin yönünü değiştirmektedir.

Geçiş ve bağlantı ifadeleri, daha önce ifade ettiğimiz düşünceyi desteklemek ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak için “destekleyici ya da açıklayıcı ifadeler” şeklinde de karşımıza çıkmaktadır.  Bunlar “başka bir deyişle, özellikle, kısaca, hatta, örneğin, üstelik” gibi ifadelerdir.