7. Sınıf Fiiller Etkinlikleri

Etkinlik 1 – Fiil Kipleri


Etkinlik 2 – Oluş Fiilleri


Etkinlik 3 – Anlam Özelliklerine Göre Fiiller


Etkinlik 4 – Anlam Özelliklerine Göre Fiiller

Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre işaretleyiniz.


Etkinlik 5 – Fiil Kipleri


Etkinlik 6 – Haber Kipleri Karışık


Etkinlik 7 – Dilek Kipleri Karışık


Etkinlik 8 – Kipler Karışık

Aşağıdaki fillerin haber kipiyle mi dilek kipiyle mi çekimlendiğini işaretleyiniz.


Etkinlik 9 – Kipler Karışık


Etkinlik 10

Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre işaretleyiniz.


Etkinlik 11

Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre işaretleyiniz.


Etkinlik 12

Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre işaretleyiniz.


Etkinlik 13

Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre işaretleyiniz.


Etkinlik 14 – Kipler Karışık