Fiilde Yapı Etkinlikleri (7. Sınıf)

32
7-sinif-fiilde-yapi-etkinlik

Etkinlik 1

Aşağıdaki tabloda bulunan fiillerin yapılarını işaretleyiniz.

Fiiller Basit Türemiş #
Uyuttu
Kazanmış
Doldurmuş
Okuyorum
Tekrarladık
Gelmişti
Bıraktı
Düzenlenecek
İstedik

Etkinlik 2

Aşağıdaki cümlelerden içinde yardımcı fiille oluşmuş birleşik fiil olan cümleleri işaretleyiniz.

Bütün gün babasına yardım etti.

Bu araba bu kadar eder mi?

Bu işi kim yapmak ister?

Gidenlerin ardından bakakaldık.

Geçirdiği ağır kazadan sonra az kalsın felç oluyordu.

Yemeğini bitirdikten sonra bizim tabağımıza göz dikti.

Yediğine, içtiğine dikkat etmezsen hasta olursun.

Bahçemizdeki kayısılar olmuş.

Ahmet yaptıklarından dolayı kahroldu.

Haberi duyunca elim ayağım buz kesti.


Etkinlik 3

Aşağıdaki cümlelerden içinde kurallı birleşik fiil bulunan cümleleri işaretleyiniz.

Bu ince davranışınız için size çok teşekkür ederim.

Siz gidedurun ben geliyorum.

Çocukluk anılarım arasında kayboldum.

Bu soruları bu kadar kısa sürede çözemem.

Sınavın yarın olduğunu öğrenince etekleri tutuştu.

O da benim gibi gerilim filmlerinden hoşlanıyor.

Siz bu metinleri inceleyedurun.

Ben de seninle kütüphaneye gelebilirim.

O kadar çok işim var ki sana ancak yarın yardım ederim.

Karşıdan karşıya geçerken ayağım takılınca düşeyazdım.


Etkinlik 4

Aşağıdaki fiillerin yapılarını işaretleyiniz.

Basit Türemiş Birleşik #
gezebiliriz
kaçtım
gidemem
bekletiyor
gönül verdi
sabrettik
sarardı
akıl etmiş
etkiledi
kazanamam
bildirdi
göz attı
oynadı