7. Sınıf Deyimler ve Atasözleri Etkinlikleri

Deyimler – Etkinlik 1

Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

1. Burnundan solumak
2. Tatlıya bağlamak
3. Etekleri tutuşmak
4. Etekleri zil çalmak
5. Kulak misafiri olmak
6. Gözden düşmek

a. Çok sevinmek, alınan sevinçli bir haber üzerine telaşa ve heyecana kapılmak
b. Çok telaşlanmak
c. Sorunlu bir işi, iyi bir biçimde çözmek
d. Çok öfkelenmiş olmak
e. Bir kişi veya şey değerini yitirmek, rağbet görmemek
f. Yanında konuşulanları konuşmaya katılmadan dinlemek
Deyimler – Etkinlik 2

Aşağıdaki cümlelerden hangilerinde deyim kullanılmıştır? İşaretleyiniz.

Şoför otobüsü zorla geri çevirdi.
Dolabın içi tam takır kuru bakırdı.
Bütün gün evde oturup kitap okudum.
Babamı durup dururken zahmete soktuk.
Durumu anlatana kadar göbeğim çatladı.
Bu iş fazla dallanıp budaklandı.
Kullanmadığımız eşyaları rafa kaldırdım.

Deyimler – Etkinlik 3

Aşağıdaki deyimlerden gerçek anlamlı olanları “G”, mecaz anlamlı olanları “M” olarak belirtiniz.

Çoğu gitti azı kaldı
Çam devirmek
İpe un sermek
Saman altından su yürütmek
Saçına ak düşmek
Renk vermemek
Sahip çıkmak
Kafa patlatmak
Kalburla su taşımak
Tadına bakmak

Deyimler – Etkinlik 4

Aşağıdaki deyimlerden açıklaması doğru olanları “D”, yanlış olanları “Y” olarak belirtiniz.

Darda kalmak → Zor duruma düşmek
Yakayı sıyırmak → Kurtulmak, kaçmak
Gölge etmek → Aşırı derecede övmek
Aklına düşmek → Hatırlamak
Tabanları yağlamak → Aykırı, ters olmak
Yakayı sıyırmak → Kendisini kurtaramamak
Bir araya getirmek → Derlemek, toplamak
Göz kulak olmak → Korumak, bakmak
El ayak çekilmek → Bir işe girişmek
Sıkı tutmak → Önem vermek

 

Atasözleri – Etkinlik 1

Aşağıdaki tabloda verilenlerden hangileri atasözü, hangileri deyimdir? İşaretleyiniz.

Atasözü Deyim
Kaçan balık büyük olur.
Çok bilen çok yanılır.
Elle tutulur gözle görülür.
Aş taşınca kepçeye paha olmaz.
Ne şiş yansın ne kebap.
Armut piş, ağzıma düş!
Ağacı kurt, insanı dert yer.
Dostlar alışverişte görsün.Atasözleri – Etkinlik 2

Aşağıdaki atasözlerinden gerçek anlamlı olanları “G”, mecaz anlamlı olanları “M” olarak belirtiniz.

Dost bin ise az, düşman bir ise çoktur.
Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
Önce düşün sonra söyle.
Az ateş çok odunu yakar.
Az söyle, çok dinle.
Demir tavında dövülür.
Çok konuşan çok yanılır.
Paça ıslanmadan balık tutulmaz.
Bal tutan parmağını yalar.
Ucuz alan, pahalı alır.

 

Atasözleri – Etkinlik 3


Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz.

1. Ak akçe, kara gün içindir.
2. Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez.
3. Görünen köy kılavuz istemez.
4. Lafla peynir gemisi yürümez.
5. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.
6. Rüzgârın önüne düşmeyen, yorulur.
7. Meyve veren ağaç taşlanır
8. Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.

a. Bilmediği şeyi bir bilene soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir; sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider.
b. Sıkıntı çekmemiş olanlar, eriştikleri rahatlığın ve mutluluğun değerini bilemezler.
c. Yararlı bir şeyi elde etmek için sonuna kadar uğraşılmalı, direnilmelidir.
d. Şöyle yaparım, böyle yaparım demekle yapılması gereken iş yapılmaz.
e. Genel gidişe ayak direten boşuna çaba harcamış olur, bir yere varamaz.
f. Çalışarak kazandığımız para, dar zamanımızda bizi sıkıntıdan kurtarır.
g. Bilgili, hünerli, işinde başarılı olan kimseler kıskanılır, eleştirilir ve işlerini yapmaları zorlaştırılır.
h. Ne kadar gizlense de gerçekler ortadadır.