7. Sınıf Deyimler ve Atasözleri Etkinlikleri

Deyimler – Etkinlik 1


Deyimler – Etkinlik 2


Deyimler – Etkinlik 3


Deyimler – Etkinlik 4

Atasözleri – Etkinlik 5

Aşağıdaki tabloda verilenlerden hangileri atasözü, hangileri deyimdir? İşaretleyiniz.

Atasözleri – Etkinlik 6


Atasözleri – Etkinlik 7

Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz.