Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Etkinlikleri (6. Sınıf)

135
6-sinif-sozcukler-arasi-anlam-iliskileri-etkinlik

Etkinlik 1 – Eş Anlamlı Sözcükler

Aşağıda verilen sözcüklerin karşılarına eş anlamlılarını yazınız.

Hikâye
Öykü

Eser
Yapıt

Tümce
Cümle

Fert
Birey

Uygarlık
Medeniyet

Dil
Lisan

Okul
Mektep

Sözcük
Kelime
Etkinlik 2 – Zıt Anlamlılık ve Olumsuzluk

Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını ve olumsuz biçimlerini ilgili alana yazınız.

Sözcük Zıt Anlamlısı Olumsuzu
1. Ağarmak
2. Konuşmak
3. Gitmek
4. Azalmak
5. Darılmak
6. Gülmek
7. Hatırlamak
8. İnmek
9. Kaybetmek
10. ÖvmekEtkinlik 3 – Eş Sesli Sözcükler

Aşağıdaki görselleri sesteş olacak şekilde iki cümlede kullanınız.

Resim Cümleler

Etkinlik 4 – Eş Anlamlı Sözcükler

“Besin, yaşlı, kırmızı, hafıza, duygu, görev, doktor, ikaz”
sözcüklerinin eş anlamlılarını aşağıdaki bulmacada bulunuz.

Bulmaca Çözümü Cevabı Göster

Etkinlik 5 – Zıt Anlamlı Sözcükler

Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız.

Aşağı
Yukarı

İleri
Geri

Az
Çok

Kısa
Uzun

Gel
Git

İhtiyar
Yaşlı

Soğuk
Sıcak

Tok

Küçük
Büyük

Cesur
Korkak

Acı
Tatlı

Geniş
Dar

Hastalık
Sağlık

Uzun
Kısa
Etkinlik 6 – Eş Sesli Sözcükler

Aşağıdaki cümlelerde geçen sesteş sözcüklerin altını çiziniz.

Bahçedeki kazlar çocukların ilgisini çekti.
Atına atlayan adam hızla uzaklaştı.
Sağ elini yukarı kaldırdı.
Bütün bir yıl bu anı bekledim.
Gülmekten gözlerimden yaş geldi.
Sınıfımızda iki erkek, on kız öğrenci vardı.
Çantasının fermuarını bozdu.
Saçlarına ak düşmüştü.
Saçlarını arakadan bağlamıştı.
Evlerinin yerini öğrendim.
Yüzü bugün kederliydi.

Etkinlik 7 –Eş Anlam- Zıt Anlam

Aşağıdaki kelime gruplarında bulunan anlam ilişkisini işaretleyin

Düşman-hasım

Eş anlam

Zıt anlam

Uzak-yakın

Eş anlam

Zıt anlam

Tok- aç

Eş anlam

Zıt anlam

Edebiyat-yazın

Eş anlam

Zıt anlam