Gerçek Anlam Konu Testi
8. Sınıf
1.
Aşağıdakilerden hangisi “vermek” sözcüğünün sözlükteki ilk (gerçek) anlamıdır?
Doğru Cevap: "A" Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek (Kitabı Ali’ye verdim.)
Soru Açıklaması
önite üzeröasd
2.
Ağız ve diş sağlığında en önemli iki hastalık, diş çürükleri ve diş eti iltihaplanmalarıdır. Diş eti hastalıkları kimi zaman diş yuvasının bulunduğu çene kemiğinin erimesine kadar ilerleyen bir etki yapabilir. Diş sağlığının bozulması vücuttaki diğer organları da etkileyebilir. Dişler neredeyse
bütün sistemleri olumsuz etkileyen sürekli enfeksiyon odağı hâline gelebilir ve kalp, böbrek, eklemler vb. yapılarda önemli sağlık sorunlarına yol açabilen enfeksiyonlara kaynaklık edebilir.


Yukarıdaki parçada geçen altı çizili sözcüklerden hangileri gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" yuva-bozulma
Soru Açıklaması
3.
“Ağır” sözcüğünü aşağıdakilerden hangisinden önce getirirsek sözcük gerçek anlamından uzaklaşır?
Doğru Cevap: "C" söz
Soru Açıklaması
4.
“Koyu” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Koyu sohbet
Soru Açıklaması
5.
Kör bir adam eline kör bir bıçak alıp etleri dilmeye çalışırken eli kesildi. Tam o sırada elektrikler
de kesildi. Adam bu durumdan hiç etkilenmedi. Elindeki boş et poşetiyle etrafa boş bir şekilde bakıyordu.
Daha sonra eşi geldi ve adama yardım etti.


Yukarıdaki parçada aynı seslerle yazılan sözcüklerin altı çizilmiştir. Sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Aynı sözcüklerden birinciler gerçek anlamlı ikinciler mecaz anlamlıdır.
Soru Açıklaması
6.
Yukarıdaki tabloda sözcükler ve anlamları eşleştirilmiştir. Kaç numaralı sözcük, anlamıyla yanlış eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti