Deyimler Konu Anlatımı (6. Sınıf)

91
6-sinif-deyimler

Deyimler

Deyim: Genellikle gerçek anlamından ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeğidir.Deyimlerin Özellikleri

  • Deyimler, anonimdir yani söyleyeni belli olmayan sözlerdir.

“Aklı bir karış havada olmak” sözünü ilk kimin söylediği belli değildir. Artık halkın ortak malı olmuştur.


  • Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Bu yüzden deyimi oluşturan sözcüklerin yerine bu sözcüklerin eş anlamlıları ya da yakın anlamlıları getirilemez, sözcüklerin yerleri değiştirilemez.

Yüreği ağzına gelmek(Doğru)

Kalbi ağzına gelmek (Yanlış)


  • Deyimler ders vermez yalnızca durum bildirir.

Dilinde tüy bitmek Tekrar tekrar söylemekten usanmak, bıkmak anlamında bir deyimdir.


  • Deyimler mastar hâlindedir ancak zamana ve şahsa göre çekimlenebilir.

Surat asmak Mastar hâlinde bir deyimdir.
Surat astı. Zamana ve şahsa göre çekimlenmiş bir deyimdir.


  • Deyimler genellikle söz öbeği şeklindendir ancak az da olsa cümle şeklinde olan deyimler de vardır.

a. Söz Öbeği Şeklindeki Deyimler:

Yüreği ağzına gelmek

İğne ile kuyu kazmak

Dirsek çürütmek

Üstüne düşmek

b. Cümle Şeklindeki Deyimler

Ayıkla pirincin taşını.

Çoğu gitti azı kaldı.

Dağ fare doğurdu.

Hem suçlu hem güçlü.


  • Deyimler, genellikle mecaz anlamlı olsa da gerçek anlamlı olan deyimler de vardır. Deyimler anlam özellikleri açısından iki bölümde ele alınır:

a. Gerçek Anlamlı Deyimler: Tüm sözcüklerin gerçek anlamında kullanıldığı sözlerdir, mecazlı bir ifadeye yer verilmez.

Yükte hafif pahada ağır

Ağzına bir şey koymamak

b. Mecaz Anlamlı Deyimler: Sözcüklerden en az birinin gerçek anlamı dışında kullanıldığı sözlerdir.

Pireyi deve yapmak

Boynu kıldan ince olmak