Deyimler Etkinlikleri (7. Sınıf)

125
7-sinif-deyimler-etkinlik

Etkinlik 1

Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

1. Burnundan solumak

2. Tatlıya bağlamak

3. Etekleri tutuşmak

4. Etekleri zil çalmak

5. Kulak misafiri olmak

6. Gözden düşmek

a. Çok sevinmek, alınan sevinçli bir haber üzerine telaşa ve heyecana kapılmak
b. Çok telaşlanmak
c. Sorunlu bir işi, iyi bir biçimde çözmek
d. Çok öfkelenmiş olmak
e. Bir kişi veya şey değerini yitirmek, rağbet görmemek
f. Yanında konuşulanları konuşmaya katılmadan dinlemek
Etkinlik 2

Aşağıdaki cümlelerden hangilerinde deyim kullanılmıştır? İşaretleyiniz.

Şoför otobüsü zorla geri çevirdi.

Dolabın içi tam takır kuru bakırdı.

Bütün gün evde oturup kitap okudum.

Babamı durup dururken zahmete soktuk.

Durumu anlatana kadar göbeğim çatladı.

Bu iş fazla dallanıp budaklandı.

Kullanmadığımız eşyaları rafa kaldırdım.


Etkinlik 3

Aşağıdaki deyimlerden gerçek anlamlı olanları “G”, mecaz anlamlı olanları “M” olarak belirtiniz.

Çoğu gitti azı kaldı

Çam devirmek

İpe un sermek

Saman altından su yürütmek

Saçına ak düşmek

Renk vermemek

Sahip çıkmak

Kafa patlatmak

Kalburla su taşımak

Tadına bakmak


Etkinlik 4

Aşağıdaki deyimlerden açıklaması doğru olanları “D”, yanlış olanları “Y” olarak belirtiniz.

Darda kalmak → Zor duruma düşmek

Yakayı sıyırmak → Kurtulmak, kaçmak

Gölge etmek → Aşırı derecede övmek

Aklına düşmek → Hatırlamak

Tabanları yağlamak → Aykırı, ters olmak

Yakayı sıyırmak → Kendisini kurtaramamak

Bir araya getirmek → Derlemek, toplamak

Göz kulak olmak → Korumak, bakmak

El ayak çekilmek → Bir işe girişmek

Sıkı tutmak → Önem vermek