Deyimler Etkinlikleri (5. Sınıf)

245
5-sinif-deyimler-etkinlik

Etkinlik 1

Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

1. Çantada keklik

2. Daldan dala konmak

3. Göze girmek

4. Çorbada tuzu bulunmak

5. Karnı zil çalmak

6. Yüreği ağzına gelmek

a. Davranış ve yetenek ile ilgi ve önem kazanmak

b. Az da olsa emeği bulunmak

c. Ele geçirilmesi kesin olan

d. Sık sık iş, konu, düşünce değiştirmek

e. Çok korkmak

f. Çok acıkmak
Etkinlik 2

Aşağıdaki cümlelerden hangilerinde deyim kullanılmıştır? İşaretleyiniz.

Çocuk, parkta kamyonu ile oynuyor.
Şu anda şaka kaldıramayacağım.
Hafta sonu sınıf olarak pikniğe gittik.
Cüzdanını kaybedince etekleri tutuştu.
Çıkar ağzındaki baklayı, kim kırdı camı?
İçeriye göz atıp çıkacağım.
Ambulans, hastayı hızla hastaneye yetiştirdi.

Etkinlik 3

Aşağıdaki deyimlerden gerçek anlamlı olanları “G”, mecaz anlamlı olanları “M” olarak belirtiniz.

Dizini dövmek

Kafa tutmak

Ağzı kulaklarına varmak

Kanı kaynamak

Ağzı sulanmak

Aklını peynir ekmekle yemek

Adı gibi bilmek

Kül yutmamak

Ağız değiştirmek

Hem suçlu hem güçlü
Etkinlik 4

Aşağıdaki deyimlerden açıklaması doğru olanları “D”, yanlış olanları “Y” olarak belirtiniz.

Ağırdan almak → Bir işi gereken süre içinde bitirmemek, geciktirmek

Göğsü kabarmak → Övünç duymak

Burnunda tütmek → Güzel kokmak

Başı sıkışmak → Zor durumda kalmak

Dirsek çürütmek → Yere düşmek

Kol kanat germek → Uçmak

Dili dolaşmak → Şaşırarak söyleyeceğini karıştırmak

Hapı yutmak → Kötü duruma düşmek

Buluttan nem kapmak → Hasta olmak

Yaka silkmek → Bıkmak, usanmak