Atasözleri Etkinlikleri (7. Sınıf)

117
7-sinif-atasozleri-etkinlik

Etkinlik 1

Aşağıdaki tabloda verilenlerden hangileri atasözü, hangileri deyimdir? İşaretleyiniz.

Atasözü Deyim
Kaçan balık büyük olur.
Çok bilen çok yanılır.
Elle tutulur gözle görülür.
Aş taşınca kepçeye paha olmaz.
Ne şiş yansın ne kebap.
Armut piş, ağzıma düş!
Ağacı kurt, insanı dert yer.
Dostlar alışverişte görsün.Etkinlik 2

Aşağıdaki atasözlerinden gerçek anlamlı olanları “G”, mecaz anlamlı olanları “M” olarak belirtiniz.

Dost bin ise az, düşman bir ise çoktur.

Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

Önce düşün sonra söyle.

Az ateş çok odunu yakar.

Az söyle, çok dinle.

Demir tavında dövülür.

Çok konuşan çok yanılır.

Paça ıslanmadan balık tutulmaz.

Bal tutan parmağını yalar.

Ucuz alan, pahalı alır.

Etkinlik 3


Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz.

1. Ak akçe, kara gün içindir.

2. Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez.

3. Görünen köy kılavuz istemez.

4. Lafla peynir gemisi yürümez.

5. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.

6. Rüzgârın önüne düşmeyen, yorulur.

7. Meyve veren ağaç taşlanır

8. Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.

a. Bilmediği şeyi bir bilene soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir; sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider.
b. Sıkıntı çekmemiş olanlar, eriştikleri rahatlığın ve mutluluğun değerini bilemezler.
c. Yararlı bir şeyi elde etmek için sonuna kadar uğraşılmalı, direnilmelidir.
d. Şöyle yaparım, böyle yaparım demekle yapılması gereken iş yapılmaz.
e. Genel gidişe ayak direten boşuna çaba harcamış olur, bir yere varamaz.
f. Çalışarak kazandığımız para, dar zamanımızda bizi sıkıntıdan kurtarır.
g. Bilgili, hünerli, işinde başarılı olan kimseler kıskanılır, eleştirilir ve işlerini yapmaları zorlaştırılır.
h. Ne kadar gizlense de gerçekler ortadadır.