Atasözleri Etkinlikleri (6. Sınıf)

177

Etkinlik 1

Aşağıdaki tabloda verilenlerden hangileri atasözü, hangileri deyimdir? İşaretleyiniz.

Atasözü Deyim
Güvendiği dağlara kar yağdı.
Rüzgâr eken fırtına biçer.
Atı alan Üsküdar’ı geçti.
Kedi uzanamadığı ciğere murdar der.
Sel ile gelen yel ile gider.
Armudun sapı üzümün çöpü.
Tereciye tere satılmaz.
Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
Avcunun içi gibi bilir.Etkinlik 2

Aşağıdaki atasözlerinden gerçek anlamlı olanları “G”, mecaz anlamlı oları “M” olarak belirtinz.

Al malın iyisini çekme tasasını.

Ateş düştüğü yeri yakar.

Bugünün işini yarına bırakma.

Yalnız kalanı kurt kapar.

Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir.

Çivi çıkar ama yeri kalır.

Akıl akıldan üstündür.

Ağaç yaşken eğilir.

Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

Bin bilsen de bir bilene danış.

Etkinlik 3


Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz.

1. Ak akçe, kara gün içindir.

2. Çivi çiviyi söker.

3. Görünen köy kılavuz istemez.

4. Her koyun kendi bacağından asılır.

5. Kimse yoğurdum ekşi demez.

a. Ortada açıkça duran bir gerçeği tekrar açıklamaya gerek yoktur.

b. Güç bir işle başa çıkmak için aynı kuvvette bir çözüm kullanılır.

c. İnsanlar kendi yaptıklarını, kendi ürünlerini kötülemez.

d. Her insan kendi davranışlarından sorumludur.

e. Helal yolla edinilmiş her kazanç, dar zamanlarımızda kullanmak, sıkıntılarımızdan kurtulmak içindir.Genel gidişe ayak direten boşuna çaba harcamış olur, bir yere varamaz.Etkinlik 4

Aşağıdaki tabloda verilen özellikleri uygun alana işaretleyiniz. (Ortak özellikler için her iki bölüm işaretlenebilir.)

Deyim Atasözü
Söyleyeni belli değildir.
Kalıplaşmış sözlerdir.
Ders verme amacı gütmez.
Öğüt verir.
Genellikle mastar hâlindedir ancak zamana ve şahsa göre çekimlenebilir.
Genellikle mecaz anlamlıdırlar.