Atasözleri Etkinlikleri (5. Sınıf)

109
5-sinif-atasozleri-etkinlik

Etkinlik 1

Aşağıdaki tabloda verilenlerden hangileri atasözü, hangileri deyimdir? İşaretleyiniz.

Deyim Atasözü
Boş gezenin boş kalfası.
Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
Ağzı var dili yok.
Ayağını yoranına göre uzat.
Can çıkmayınca huy çıkmaz.
Damdan düşer gibi.
Ucuz alan pahalı alır.
Denize düşen yılana sarılır.
Tereyağından kıl çeker gibi.Etkinlik 2

Aşağıdaki atasözlerinden gerçek anlamlı olanları “G”, mecaz anlamlı olanları “M” olarak belirtiniz.

Çok gezen çok bilir.

Acele işe şeytan karışır.

Her çok azdan olur.

Dost acı söyler.

Zorla güzellik olmaz.

Keskin sirke küpüne zarar verir.

Ölüme çare bulunmaz.

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

Aslan yattığı yerden belli olur.

İyilik eden iyilik bulur.

Etkinlik 3


Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz.

1.Lafla peynir gemisi yürümez.

2. Dikensiz gül olmaz.

3. Kızını dövmeyen dizini döver.

4. Kaçan balık büyük olur.

5. Söz gümüşse sükut altındır.

a. Çocuklarını gerektiği gibi eğitemeyen anne babalar ileride pişman olurlar.

b. İyi ve güzel olan her şeyin sıkıntı veren bir yanı da vardır.

c. Bazı durumlarda susmak, konuşmaktan daha değerlidir.

d. İnsanlar elindeki fırsatları kaçırırlar. Kaçan bu fırsatı gözlerinde çok büyütürler.

e. Bir işi başarmak için sürekli boş konuşmak yanlıştır. Bir işi çok çalışarak gerçekleştiririz.
Etkinlik 4

Aşağıdaki tabloda verilen özelleri uygun alana işaretleyiniz. (Ortak özellikler için her iki bölüme de işaretleme yapınız.)

Deyim Atasözü
Kısa ve özlü sözlerdir.
Az sözle çok şey anlatır.
Zamana ve şahsa göre çekimlenebilir.
Öğüt vericidir ve bu amaçla söylenir.
Öğüt vermez. Mevcut durumu ifade eder.
Kalıplaşmış sözlerdir. Herhangi bir değişikliğe uğramazlar.